Home          Puur ondernemen           Diensten           FCA Huiskamer           Contact           Partners           Garantie

Disclaimer

Hoewel wij er naar streven om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. FCA aanvaardt daarom in geen enkel geval aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

Copyright     Disclaimer     Klachten     Kamer van Koophandel     Voorwaarden     Privacy statement